İçeriğe geç

Bağımlılık

bağımlılık nedir

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık tedavisi olan bir beyin hastalığıdır. Evet, yanlış okumadınız, gerçekten de bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Beyindeki bazı kimyasalların bozulması ve beyne dair bazı bölgelerde deformasyonlar ile kendisini gösteren bir hastalıktır. Bağımlılığın tedavisi için bu nedenle mutlaka profesyonel destek almak gerekir. Bağımlılık tedavi sürecinde psikolojik destek ve tıbbi desteğin neden önemli olduğunu yazımın devamında belirteceğim. Eğer siz de bağımlılık tedavisi almak isterseniz veya tedavi süreci ile ilgili soru sormak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.

Bağımlılık, bir madde veya davranışa karşı kontrolsüz bir istek ve ihtiyaç duyma durumudur. Bağımlılık, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, sosyal, iş ve aile ilişkilerini bozan, maddi kayıplara yol açan ciddi bir sağlık sorunudur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan karmaşık bir süreçtir. Biyolojik faktörler, bağımlılığa neden olan maddenin beyindeki dopamin gibi nörotransmitterleri etkilemesi ile ilişkilidir.

Psikolojik faktörler, kişinin duygusal ve davranışsal sorunlarını bağımlılıkla başa çıkmak için bir yol olarak kullanması ile ilişkilidir. Sosyal faktörler, kişinin yaşadığı çevre ve sosyal ilişkilerin bağımlılığa neden olan madde veya davranışa maruz kalmasını kolaylaştırması ile ilişkilidir.

Bağımlılığa neden olan maddeler, alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, teknoloji ve alışveriş gibi çeşitli şeyler olabilir. Bağımlılığa neden olan davranışlar ise, yeme bozuklukları, cinsel bağımlılıklar ve aşırı çalışma gibi çeşitli davranışlar olabilir. Bağımlılık belirtileri, bağımlılığa neden olan madde veya davranışa göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, bağımlılık belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

 1. Madde veya davranışa karşı kontrolsüz bir istek ve ihtiyaç duyma
 2. Madde veya davranışı bırakmaya veya azaltmaya yönelik başarısız girişimler
 3. Madde veya davranışın kullanımının sosyal, iş veya aile ilişkilerini olumsuz etkilemesi
 4. Madde veya davranışın kullanımının sağlığı olumsuz etkilemesi
bağımlılık tedavisi

Bağımlılık Tedavisi

Bağımlılık, kişinin bir maddeye veya davranışa bağımlı hale gelmesi durumudur. Bu durum, kişinin madde veya davranıştan yoksun kaldığında yoksunluk belirtileri yaşamasına neden olur. Bağımlılık, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri olan karmaşık bir hastalıktır. Bağımlılık tedavisi, kişinin bağımlılıktan kurtulmak ve sağlıklı bir hayat yaşamasına yardımcı olan bir süreçtir. Bağımlılık tedavi süreci, kişinin bireysel ihtiyaçlarına göre planlanır ve genellikle aşağıdakileri içerir:

Psikolojik destek: Bağımlılık tedavisi kapsamında alınan psikolojik destek, kişinin bağımlılığının altında yatan nedenleri anlamasına ve bu nedenlerle başa çıkma yollarını öğrenmesine yardımcı olur. Bu destek, bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi veya danışmanlık şeklinde olabilir.

İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, ilaç tedavisi de bağımlılık tedavi sürecinde kullanılabilir. İlaçlar, yoksunluk belirtilerini azaltmaya ve kişinin bağımlılığını kontrol altına almasına yardımcı olur. İlaç tedavisi genellikle psikolojik destek ile birlikte bağımlılıktan kurtulmak için kullanılır.

Sosyal destek: Sosyal destek, kişinin bağımlılıktan kurtulma sürecinde yalnız olmadığını hissetmesine ve bu süreçte onu destekleyen kişilere sahip olmasına yardımcı olur. Bu destek, aile ve arkadaşlardan gelen destek, bağımlılıkla mücadele eden diğer kişilerle kurulan ilişkiler veya bağımlılıkla ilgili destek grupları şeklinde olabilir.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi psikolojik destek kapsamında farklı terapi yöntemleri uygulanabilir. Bunların bazen teki bazen de hepsi birlikte uygulandığında en iyi sonuçlar alınmaktadır. Bağımlılık terapisi için kullanılan başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

Bireysel terapi: Bireysel psikoterapi, kişinin bağımlılığına ve bu bağımlılığın altında yatan nedenlere odaklanır. Bağımlılık tedavisi uygulayan terapist, kişinin bağımlılığını anlamasına, bu bağımlılıkla başa çıkma yollarını öğrenmesine ve sağlıklı bir hayat yaşamasına yardımcı olur. Terapide, kişinin bağımlılığının kökenleri araştırılır, kişinin baş etme mekanizmaları geliştirilir ve kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmasına yardımcı olunur.

Grup terapisi: Grup terapisi de bağımlılık tedavi edilirken uygulanan ve bağımlılığı olan kişilerin bir araya gelerek birbirlerinden destek aldığı bir terapi yöntemidir. Grup terapisinde, kişiler bağımlılıkla başa çıkmanın yollarını öğrenmelerine ve yalnız olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olunur. Grup terapisinde, katılımcılar kendi deneyimlerini paylaşır, birbirlerine destek olur ve yeni beceriler öğrenirler.

Aile terapisi: Aile terapisi, bağımlılığı olan kişinin ailesiyle birlikte yaptığı bir terapi yöntemidir. Aile terapisinde, ailenin bağımlılığın üstesinden gelmesine ve bağımlı kişiyle sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olunur. Aile terapisinde, ailenin bağımlılıkla başa çıkma yolları öğrenilir ve ailenin bağımlı kişiyi desteklemesine yardımcı olunur.

Akademik destek: Bağımlılık tedavisi gören kişilerin eğitimlerini sürdürmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için akademik destek sağlanabilir. Akademik destek, bağımlılığı olan kişilerin okula devam etmelerine, sınavlara hazırlanmalarına ve mezuniyet sonrası kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Bağımlılık tedavisi, uzun ve zor bir süreç olabilir. Ancak, tedavinin başarısı, kişinin motivasyonuna ve tedavi sürecine bağlıdır. Bağımlılığı olan kişilerin tedaviye devam etmeleri ve tedavinin tüm aşamalarını tamamlamaları önemlidir. Peki bağımlılık tedavisi için başarı şansını neler arttırabilir? Bağımlılık tedavisinde başarı şansını artıran faktörler şunlardır:

Kişinin tedaviye istekli olması: Tedaviye istekli olmayan kişiler, tedaviden daha az fayda görürler. Bu nedenle bağımlılık tedavi sürecinde en etkili başarı faktörü kişinin kullandığı maddeyi ya da genel bir ifadeyle bağımlı olduğu ne ise onu bırakmak istemesidir. Kimse zorla veya kandırılarak tedavi edilemez ve bağımlılığın tedavisi bu şekilde yürütülemez.

Kişinin tedavi sürecine aktif olarak katılması: Tedavi sürecine aktif olarak katılan kişiler, tedaviden daha fazla fayda görürler. Aktif katılımdan kastımız düzenli terapiye devam etme sürecidir. Pek çok farklı faktör kişinin tedavi sürecine devam etmemesine neden olabilir. Ancak bunların birer direnç ve kullanılan bağımlılık yapıcının beyin üzerindeki etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Kişinin ailesinin ve arkadaşlarının desteği: Ailesinin ve arkadaşlarının desteği olan kişiler, tedaviden daha fazla fayda görürler. Bağımlılık tedavisi sadece bağımlının iyileşmesiyle mümkün değildir. Bağımlılığın bir aile hastalığı olduğu ve ailenin de belli bir düzeyde değişimi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kişinin tedavi sonrası sosyal ve mesleki yaşamını düzenleyebilmesi: Tedavi sonrası sosyal ve mesleki yaşamını düzenleyemeyen kişiler, tedaviden daha az fayda görürler. Yaşam düzeni bağımlılık tedavisi için oldukça önemli bir yer teşkil eder. Bağımlılık tedavisinde başarısızlık riskini artıran faktörler ise şunlardır:

Kişinin tedaviye isteksiz olması: Tedaviye isteksiz olan kişiler, tedaviden daha az fayda görürler. Bazen yıllarca kişi tedaviden kaçabilir ancak pek çok kişi de defalarca tedavi sürecini deneyebilir.

Kişinin tedavi sürecine pasif olarak katılması: Tedavi sürecine pasif olarak katılan kişiler, tedaviden daha az fayda görürler. Düzensiz katılım veya ailenin ve yakınlarının zoruyla isteksiz katılım olumsuz şekilde bağımlılık tedavi sürecini etkilemektedir.

Kişinin ailesinin ve arkadaşlarının desteğinin olmaması: Ailesinin ve arkadaşlarının desteği olmayan kişiler, tedaviden daha fazla fayda görürler. Aile üyelerinin bağımlılığı daha çok tetikleyici davranışlarda bulunması halinde tedavi süreci de yarım bırakılabilir.

Kişinin tedavi sonrası sosyal ve mesleki yaşamını düzenleyememesi: Tedavi sonrası sosyal ve mesleki yaşamını düzenleyemeyen kişiler, tedaviden daha az fayda görürler.

uyuşturucu madde bağımlılık tedavisi

Madde Bağımlılığı Tedavisi

Öncelikle şunu söylemeliyim ki madde bağımlılığı evde tedavisi olan bir hastalık değildir. Kişinin kendi başına tedavi uygulamaya çalışması ne yazık ki olumsuz şekilde tekrar madde kullanımına geri dönmeyle sonuçlanabilir. Bu nedenle uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için profesyonel yardım alınmalıdır. Uyuşturucu madde bağımlılığı, kişinin uyuşturucu kullanımına karşı kontrolünü kaybetmesi ve bu maddeyi kullanmayı bırakmaya yönelik isteksizlik veya yoksunluk belirtileri yaşaması durumudur.

Uyuşturucu bağımlılığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri olan karmaşık bir hastalıktır. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak, uzun ve zor bir süreç olabilir. Ancak, tedavinin başarısı, kişinin motivasyonuna ve tedavi sürecine bağlıdır. Uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerin tedaviye devam etmeleri ve tedavinin tüm aşamalarını tamamlamaları önemlidir. Uyuşturucuyu bırakmak için atılması gereken adımlar şunlardır:

Tedaviye başlamak: Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmanın en etkili yolu, profesyonel bir tedavi programına katılmaktır. Yani bağımlılık tedavisi görmek gerekmektedir. Tedavi programları, kişinin uyuşturucu kullanımına son vermesine, yoksunluk belirtileriyle başa çıkmasına ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmasına yardımcı olur.

Motivasyon kazanmak: Uyuşturucuyu bırakmak için kişinin motivasyonu yüksek olmalıdır. Kişinin, uyuşturucu kullanımının kendisine ve çevresine verdiği zararları göz önünde bulundurması ve uyuşturucusuz bir hayat yaşamak için istekli olması önemlidir.

Yardım almak: Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak, tek başına zor bir süreçtir. Kişinin, ailesinin, arkadaşlarının ve profesyonellerin desteğine ihtiyacı vardır. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmanın püf noktaları şunlardır:

Küçük adımlarla başlayın: Uyuşturucuyu bırakmak, zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Kişinin, küçük adımlarla başlayarak ve her adımda başarılı olması önemlidir.

Hedefler belirleyin: Kişinin, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kendine hedefler belirlemesi önemlidir. Bu hedefler, kişinin motivasyonunu artırmaya ve ilerlemesini takip etmesine yardımcı olur.

Gerilemelerden korkmayın: Uyuşturucu bağımlılığından kurtulma sürecinde gerilemeler yaşanması normaldir. Kişinin, gerilemelerden korkmaması ve tekrar ayağa kalkmaya çalışması önemlidir. Bağımlılık tedavisi işte bu gerileme ya da kayma dönemlerini atlatmanıza yardımcı olur.

alkol bağımlılık yapar ve tedavisi vardır

Alkol Bağımlılığı Tedavisi

Alkol bağımlılığı tedavisi ile alkolü bırakmak mümkündür. Ancak aynı uyuşturucuda olduğu gibi alkolü kesmek için de bağımlılık tedavisi almak gerekmektedir. Alkol kesinlikle küçümsenebilecek bir bağımlılık yapıcı değildir ve oldukça yaygın bir bağımlılık sorunudur. Alkolü bırakmak için bağımlılık tedavisi almak gerekir ancak alkol bağımlılığının tehlikeli bir yanı da vardır.

Eğer kişide alkolü azalttığında veya kestiğinde deliryum tremens dediğimiz yaşamı tehdit eden bir fiziksel sorun varsa kişinin bağımlılık tedavi süreci hastanede yürütülmelidir. Alkol bağımlılığı tedavisi için hem ilaç hem de psikolojik desteğin eş zamanlı kullanımı en iyi sonuçları vermektedir. Alkol bağımlılığından kurtulmak istiyorsanız sizin için yardım alınabilecek yerler şunlardır:

Alkol bağımlılığı tedavi merkezleri: Alkol bağımlılığı tedavi merkezleri, alkol bağımlılığından kurtulmak için bağımlılık tedavisi sunan kurumlardır. Bu merkezlerde, bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi gibi hizmetler verilebilir.

Alkol bağımlılığı ile ilgili destek grupları: Alkol bağımlılığı ile ilgili destek grupları, alkol bağımlılığı ile mücadele eden kişilerin bir araya geldiği gruplardır. Bu gruplarda, kişiler deneyimlerini paylaşabilir, birbirlerinden destek alabilir ve motivasyonlarını artırabilirler.

Alkol bağımlılığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri: Alkol bağımlılığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri, alkol bağımlılığı ile mücadele eden kişilere birebir destek sunan hizmetlerdir. Bu hizmetlerde, danışman, kişinin alkol bağımlılığının altında yatan nedenleri anlamasına ve bu nedenlerle başa çıkma yollarını öğrenmesine yardımcı olur.

kumar bağımlılık yapar ve tedavisi vardır

Kumar Bağımlılığı Tedavisi

Kumar bağımlılığı tedavisi ile kumarı bırakmak veya kumardan kurtulmak mümkündür. Kumar bağımlılığı, kişinin kumar oynama davranışına karşı kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışı bırakmaya yönelik isteksizlik veya yoksunluk belirtileri yaşaması durumudur. Kumar bağımlılığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleri olan karmaşık bir hastalıktır.

Kumar bağımlılığından kurtulmak, uzun ve zor bir süreç olabilir. Ancak, tedavinin başarısı, kişinin motivasyonuna ve tedavi sürecine bağlıdır. Kumar bağımlılığı olan kişilerin tedaviye devam etmeleri ve tedavinin tüm aşamalarını tamamlamaları önemlidir. Kumardan kurtulmak için kumar bağımlılığı tedavi protokolüne uymak gerekir ve tedavi sürecinde şu yöntemler izlenmektedir:

Bireysel terapi: Bireysel terapi, terapistin kişinin kumar bağımlılığı hastalığının altında yatan nedenleri anlamasına ve bu nedenlerle başa çıkma yollarını öğrenmesine yardımcı olduğu bir bağımlılık tedavi yöntemidir. Terapide, kişinin çocukluk dönemi deneyimleri, aile ilişkileri, kişisel özellikleri ve kumar oynama davranışı incelenir. Terapist, bağımlılık tedavisi kapsamında kişinin kumar oynama davranışını değiştirmesine yardımcı olmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.

Grup terapisi: Grup terapisi, kumar bağımlılığı tedavisi için mücadele eden kişilerin bir araya geldiği bir terapi yöntemidir. Grup terapisinde, kişiler deneyimlerini paylaşabilir, birbirlerinden destek alabilir ve motivasyonlarını artırabilirler. Grup terapisi, kişinin kumar oynama davranışını değiştirmesine yardımcı olmak için etkili bir bağımlılık tedavisi yöntemi olabilir.

Aile terapisi: Aile terapisi, kumar bağımlılığı olan kişinin ailesiyle birlikte yaptığı bir terapi yöntemidir. Aile terapisinde, ailenin kumar bağımlılığı ile başa çıkma yolları öğrenilir. Aile terapisi, kişinin kumar oynama davranışını değiştirmesine yardımcı olmak için etkili bir bağımlılık tedavisi metodu olabilir.

Danışmanlık: Danışmanlık, kumar bağımlılığı ile mücadele eden kişilere birebir destek sunan bir hizmettir. Danışmanlık hizmeti, bireysel terapiye benzer şekilde, kişinin kumar bağımlılığının altında yatan nedenleri anlamasına ve bu nedenlerle başa çıkma yollarını öğrenmesine yardımcı olur.

davranışsal bağımlılık tedavisi

Davranışsal Bağımlılık Tedavisi

Davranışsal bağımlılık, kişinin belirli bir davranışı tekrar tekrar gerçekleştirme ihtiyacı duyduğu, bu davranışı kontrol etmede güçlük çektiği ve davranışın kişinin sağlığına, ilişkilerine veya işlevine zarar verdiği bir durumdur.

Davranışsal bağımlılık, madde bağımlılığına benzerlik gösterir. Madde bağımlılığında kişi, belirli bir maddeyi tekrar tekrar kullanma ihtiyacı duyarken, davranışsal bağımlılıkta kişi belirli bir davranışı tekrar tekrar gerçekleştirme ihtiyacı duyar. Bağımlılık tedavisi gerektiren davranışsal bağımlılık, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı yaygın örnekler şunlardır:

 1. Kumar oynama
 2. Alkol veya madde kullanımı
 3. Aşırı yeme
 4. Seks bağımlılığı
 5. İnternet bağımlılığı
 6. Alışveriş bağımlılığı
 7. Oyun oynama bağımlılığı

 

Davranışsal bağımlılık, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla bu süreçte de bağımlılık tedavisi gerekmektedir. Kişi, davranışını kontrol etmekte zorlanabilir, iş veya okul hayatının yanı sıra ilişkilerine de zarar verebilir. Davranışsal bağımlılığın nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel faktörler ve beyin kimyası gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Davranışsal bağımlılık tedavisi kapsamında kişinin davranışını değiştirmesine yardımcı olacak çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bağımlılık tedavisi için gereken yöntemler arasında terapi, ilaç tedavisi ve grup desteği yer alır. Peki davranışsal bağımlılık belirtileri nelerdir? Davranışsal bağımlılık belirtileri şunlardır:

 1. Davranışı kontrol etme zorluğu
 2. Davranışa karşı artan tolerans
 3. Davranıştan yoksunluk belirtileri
 4. Davranışa rağmen olumsuz sonuçları görmezden gelme
 5. Davranışa daha fazla zaman ve para ayırma

 

Özetle, bağımlılık tedavisi olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Kesinlikle bağımlılığı işaret eden sorunların hiçbir durumda bir irade konusu olarak değerlendirilmemesi gerekir. İradesi oldukça güçlü olan insanların da bağımlı olma ve bağımlılık tanı kriterlerini karşılama olasılıkları iradesi zayıf insanlarla aynıdır. Bu nedenle bağımlılık yapıcı maddeler veya bağımlılık yapan davranışlardan mümkün olduğunca uzak kalmak en iyisidir.

Ancak eğer uzak kalınamamışsa bağımlılık tedavisi devreye girmelidir. Bağımlılığın tedavisi için de mutlaka profesyonel yardım alınması gerektiğini vurgulamamız gerekir. Eğer siz de bağımlılığa dair sorunlar yaşıyor ve bağımlılık tedavisi görüp de bağımlılıktan kurtulmak istiyorsanız, bana ulaşarak destek almaya başlayabilirsiniz.